Köpa

Var förberedd.
Läs på om området/områden och kontrollera gärna slutpriser på Hemnet. Gå igenom vilka krav/behov ni har ang. t.ex. skolor, kommunikationer m.m. Ha finansieringen klar(lånelöfte). 

Visning.
Gå på flera visningar och jämför. Använd objektbeskrivningen noga och fråga mäklaren vid oklarheter. Som köpare har man en omfattande undersökningsplikt. Fel och brister som du som köpare skulle kunnat upptäcka vid en omsorgsfull gjord undersökning , får inte användas mot säljare i efterhand. Man bör framför allt anlita en besiktningsman vid fastighetsköp. Jag hjälper gärna till med att anlita besiktningsman.

Att tänka på.
Om man skall köpa bostadsrättslägenhet är det viktigt att kontrollera föreningens ekonomi i årsredovisningen.
Vid köp av fastighet skall man veta att det tillkommer kostnader för eventuellt nya pantbrev samt lagfartskostnad och fastighetsskatt.  Vara noga med att bilda er en uppfattning på vad som kan vara kostsamt att renovera. Utsidans renoveringar som t.ex fönster, fasad eller tak är ofta förknippade med stora kostnader.
Insidan är det viktigt att bilda sig en uppfattning om man behöver byta kök, maskiner och uppvärmningsanläggning som är kostsamt. Våtutrymmen är också en stor investering om det måste renoveras. Kontrollera att radonmätning är utförd.

Budgivning.
Var väldigt noga med att sätta en tydlig MAXGRÄNS redan från början. När väl budgivningen är igång är det annars väldigt lätt att gå över sin budget.
Om något är oklart ang. budgivningens genomförande så kontakta mig som mäklare så ni vet vilka förutsättningar som gäller.

Kontrakt.
När köpare och säljare är överens om priset skriver man ett kontrakt. Kontraktet skall vara noggrant genomgånget innan påskrift. Om köparen t.ex skall genomföra en besiktning skall detta stå med som ett villkor(s.k. svävarvillkor).

Tillträdesdag.
Dagen för att betala slutlikvid  och få tillgång till sin nya bostad. Bör planeras noga dels med sin bank så att bolånen är klara,  samt man bör gå igenom bostaden  så att allt är som  överenskommet med t.ex städning m.m..

För mer information och tips gå gärna in på : www.maklarsamfundet.se
eller kontakta mig.